Menovky

16. 11. 2013

Switzerland part 3 / Švajčiarsko časť 3

The third place I would like to introduce you is Montreux. This place is on southwest of Switzerland and is surrounded by Geneva lake. I really liked the fact, that the town is at the foot of Alps. Montreux is very famous because of its Jazz festival. You can also find a statue of Freddy Mercury there. We had a chance to visit also Château de Chillon that is a castle that was visited by George Gordon Byron in past. What surprised me was a guide that was also in Czech language. As we had some time we also visited Nyon - small town which is located 25 km from Geneva's city centre. It also lies on the shores of Lake Geneva and it became a part of the Geneva metropolitan area. 

Tretím miestom, ktoré by som vám rada predstavila je Montreux. Toto miesto leží na juhozápade Švajčiarska a je obklopené Ženevským jazerom. Veľmi sa mi páčil fakt, že je na úpätí Álp.  Montreux je známe jazzovým festivalom. Taktiež tam môžete nájsť pamätník Freddyho Mercuryho. Som veľmi rada, že sme mali šancu pozrieť si známy zámok Chillon, ktorý v minulosti navštívil aj George Gordon Byron. Čo ma veľmi prekvapilo, bol sprievodca v českom jazyku. Keďže sme mali ešte trošku času, zašli sme aj do malého mestečka Nyon, ktoré leží asi 25km od centra Ženevy. Nyon sa tiež nachádza na pobreží Ženevského jazera a už v minulosti sa stal súčasťou metropolitnej oblasti mesta Ženeva.

Montreux
Nyon

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Thank you for all your comments, I really appreciate them! / Ďakujem Vám za všetky komentáre, veľmi si ich vážim!